Category Archives: Tuyển dụng

1 Thực Tập Sinh

Mô tả công việc Sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn. Thời gian thực tập: 02 tháng. Hình thức làm việc: Sinh viên/Thực tập. Quyền lợi được hưởng Thương lượng khi phỏng vấn. Được hỗ trợ làm việc và được học những cái mới miễn phí. Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập. […]

1 Front end

Mô tả công việc Tham gia vào việc phát triển Frontend các ứng dụng nền Web với HTML/CSS, JavaScript, sử dụng các framework/thư viện như :AgularJs, Bootstrap… Tham gia vào quá trình phát triến sản phẩm An toàn và Bảo mật thông tin có số lượng người dùng lớn tại Việt Nam. Có hiểu biết, […]

1 Android

Mô tả công việc – Tham gia các dự án phát triển ứng dụng Android cho các hệ thống thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến…– Nghiên cứu, phát triển và vận hành các ứng dụng trên hệ điều hành Android.– Nghiên cứu công nghệ, xây dựng mới và mở rộng mã code hiện […]