Phần mềm quản lý kinh doanh giúp các doanh nghiệp sản xuất hoạt động một cách năng suất hơn. Phần mềm hoạt động theo quy trình chuẩn: nhận yêu cầu từ phòng kế hoạch, từ đó lên kế hoạch kinh doanh, áp dụng quy trình chuẩn cho phòng kinh doanh nội địa và phòng xuất khẩu. Sử dụng phần mềm sẽ giúp chuẩn hóa mô hình dữ liệu bán hàng, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu khối lượng công việc, giảm các sai sót trong quá trình nhập, xuất hàng. Phần mềm quản lý kinh doanh của HVCG Software với nhiều ưu điểm nổi bật cũng đang được sử dụng phổ biến tại các công ty sản xuất lớn.

Tổng quan về phân hệ và chức năng
phần mềm quản lý kinh doanh

 • Chức năng quản lý kinh doanh nội địa
 • Chức năng quản lý kinh doanh xuất khẩu

Hiệu quả

 • Cung cấp đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý kinh doanh như quản lý mua hàng, kiểm toán, xuất nhập khẩu, xuất báo cáo bán hàng.
 • Quản lý danh sách đơn hàng, hóa đơn và tình trạng thanh toán, trích lọc thông minh danh sách khách hàng để nhập liệu nhanh
 • Giúp quản lý đưa ra các số liệu cụ thể về tổng doanh thua, số lượng hàng đã bán… giúp nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty chính xác và nhanh chóng
 • Phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban khác nhau, xử lý một khối lượng dữ liệu lớn.
 • Giao diện thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng.
 • Cải thiện khả năng quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tổng quan về phân hệ và chức năng
phần mềm quản lý kinh doanh

 • Chức năng quản lý kinh doanh nội địa
 • Chức năng quản lý kinh doanh xuất khẩu

Hiệu quả

 • Cung cấp đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý kinh doanh như quản lý mua hàng, kiểm toán, xuất nhập khẩu, xuất báo cáo bán hàng.
 • Quản lý danh sách đơn hàng, hóa đơn và tình trạng thanh toán, trích lọc thông minh danh sách khách hàng để nhập liệu nhanh
 • Giúp quản lý đưa ra các số liệu cụ thể về tổng doanh thua, số lượng hàng đã bán… giúp nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty chính xác và nhanh chóng
 • Phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban khác nhau, xử lý một khối lượng dữ liệu lớn.
 • Giao diện thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng.
 • Cải thiện khả năng quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Chức năng quản lý kinh doanh nội địa

Chức năng quản lý mua hàng
 • Đơn giá mua hàng
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Quản lý phiếu mua hàng
 • Hóa đơn mua hàng
 • Quản lý hợp đồng mua hàng
 • Phiếu kiểm toán
 • Quản lý bảng kê vật tư
Chức năng quản lý bán hàng
 • Đơn giá mua hàng
 • Quản lý phiếu đặt hàng
 • Hóa đơn đặt hàng
 • Hợp đồng bán hàng
 • Phiếu yêu cầu xuất hàng
Chức năng báo cáo thống kê
 • Theo dõi nhập kho
 • Báo cáo tồn kho thành phẩm
 • Báo cáo thị trường
 • Tổng hợp phiếu yêu cầu mua hàng
 • Tổng hợp phiếu mua hàng
Chức năng quản lý danh mục
 • Nhân viên chính thức.
 • Nhân viên thuê ngoài.
 • Thực tập sinh.
 • Quyết định nâng cấp bậc.
 • Danh sách công nhân viên đến hạn nghỉ hưu – thâm niên.

Các chức năng và tính năng của quản lý xuất khẩu

Quản lý nhập khẩu
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Đơn đặt hàng
 • Quản lý hợp đồng mua hàng
 • Hóa đơn mua hàng
Quản lý xuất khẩu
 • Đơn giá bán
 • Đơn hàng
 • Hợp đồng bán hàng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Yêu cầu xuất hàng
Báo cáo thống kê
 • Theo dõi nhập kho
 • Báo cáo tồn kho thành phẩm
 • Báo cáo thị trường
Quản lý danh mục
 • Quản lý loại hình kinh doanh
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhóm khách hàng
 • Danh mục sản phẩm
 • Quản lý nhóm giá đơn bán
Tính số lượng
thùng container
 • Chọn loại container
 • Chọn thùng hàng
 • Số lượng thùng
 • Thêm thùng
 • Thêm container
 • Số lượng sản phẩm

Chức năng quản lý kinh doanh nội địa

Chức năng quản lý mua hàng
 • Đơn giá mua hàng
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Quản lý phiếu mua hàng
 • Hóa đơn mua hàng
 • Quản lý hợp đồng mua hàng
 • Phiếu kiểm toán
 • Quản lý bảng kê vật tư
Chức năng quản lý bán hàng
 • Đơn giá mua hàng
 • Quản lý phiếu đặt hàng
 • Hóa đơn đặt hàng
 • Hợp đồng bán hàng
 • Phiếu yêu cầu xuất hàng
Chức năng báo cáo thống kê
 • Theo dõi nhập kho
 • Báo cáo tồn kho thành phẩm
 • Báo cáo thị trường
 • Tổng hợp phiếu yêu cầu mua hàng
 • Tổng hợp phiếu mua hàng
Chức năng quản lý danh mục
 • Nhân viên chính thức.
 • Nhân viên thuê ngoài.
 • Thực tập sinh.
 • Quyết định nâng cấp bậc.
 • Danh sách công nhân viên đến hạn nghỉ hưu – thâm niên.

Các chức năng và tính năng của quản lý xuất khẩu

Quản lý nhập khẩu
 • Danh sách yêu cầu mua hàng
 • Đơn đặt hàng
 • Quản lý hợp đồng mua hàng
 • Hóa đơn mua hàng
Quản lý xuất khẩu
 • Đơn giá bán
 • Đơn hàng
 • Hợp đồng bán hàng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Yêu cầu xuất hàng
Báo cáo thống kê
 • Theo dõi nhập kho
 • Báo cáo tồn kho thành phẩm
 • Báo cáo thị trường
Quản lý danh mục
 • Quản lý loại hình kinh doanh
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhóm khách hàng
 • Danh mục sản phẩm
 • Quản lý nhóm giá đơn bán
Tính số lượng
thùng container
 • Chọn loại container
 • Chọn thùng hàng
 • Số lượng thùng
 • Thêm thùng
 • Thêm container
 • Số lượng sản phẩm