GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Giải pháp công nghệ và tích hợp hệ thống là các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng tích hợp hệ thống và xây dựng mạng. Với mục đích là kết hợp các ứng dụng, quy trình hay hệ thống rời rạc lại, đảm bảo chúng hoạt động gắn kết chặt chẽ với nhau như một thể thống nhất.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Chính phủ, các bộ, sở ban ngành
(Goverment)

Doanh nghiệp lớn
(Enterprise)

Doanh nghiệp nhỏ
(SMB)

Bệnh viện
(Hospital)

Trường học
(Education)

Tài chính, chứng khoán
(FSI)

Doanh nghiệp sản xuất
(Manyfactory)

Doanh nghiệp đa quốc gia
(FDI)

Doanh nghiệp xây dựng và BĐS
(Contrucstion & Real Estate)

TƯ VẤN, THIẾT KẾ HẠ TẦNG HỆ THỐNG CNTT

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CNTT

TỐI ƯU HOÁ MẠNG CNTT

01.

Khảo sát, phân tích để tìm ra các điểm yếu của hệ thống, các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

02.

Xây dựng giải pháp kỹ thuật khắc phục chi tiết cho từng thành phần trong hệ thống như; máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm hệ thống (OS), phần mềm hỗ trợ hệ thống (phần mềm sao lưu dữ liệu, phần mềm quản trị hệ thống…), hệ thống điện – UPS, hệ thống làm lạnh, hệ thống chống sét…

03.

Lập báo cáo kỹ thuật và khuyến cáo khách hàng các giải pháp khắc phục phù hợp.

04.

Tư vấn xây dựng các chính sách an ninh mạng cho doanh nghiệp.

05.

Triển khai vá lỗi và tối ưu hóa cho khách hàng.

GIẢI PHÁP BẢO MẬT

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẵn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ cho các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu.