Giới thiệu

Với đội ngũ kỹ sư, lập trình viên với nhiều năm kinh nghiệm, HVCG Software tự hào là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực:

01

Giải pháp Marketing & Bán hàng

– Tư vấn thiết kế và xây dựng website bán hàng hiệu quả.

– Tư vấn thiết kế và xây dựng ứng dụng bán hàng trên điện thoại.

– Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng và theo dõi chuyển đổi CRM

– dựa trên quy trình bán hàng của doanh nghiệp.

– Giải pháp quản lý đơn hàng, quản lý giao hàng, quản lý chuỗi cung ứng.

02

Giải pháp Quản trị tài chính & tổng thể doanh nghiệp

– Phần mềm kế toán, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

– Phần mềm quản lý tài sản: giúp quản lý tài sản hiện có, tình trạng của mỗi loại tài sản cũng như thông tin chi tiết của từng tài sản, tổng giá trị tài sản và giá trị khấu hao…

03

Giải pháp văn phòng điện tử

Được xây dựng trên nền web bao gồm hơn 20 chức năng như: Lịch cơ quan, Tin tức, quản lý công việc, quy trình, hồ sơ tài liệu, quản lý công văn, nhân sự.

04

VỚI DOANH NGHIỆP LỚN ĐÃ ĐI VÀO ỔN ĐỊNH, HVCG SOFTWARE GIÚP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG SỐ 4.0. HVCG SOFTWARE CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO DOANH NGHIỆP:

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu dành cho doanh nghiệp: Cung cấp các ứng dụng để tính toán, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo từ nguồn dữ liệu tập trung.

Giải pháp phân tích và dự báo:ứng dụng phân tích khối lượng lớn dữ liệu, tạo báo cáo, đưa cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý hành chính: nhằm điện tử hóa các nghiệp vụ hành chính, văn phòng.

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CUNG CẤP
DỊCH VỤ OUTSOURCE CHUYÊN NGHIỆP BAO GỒM

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng, bảo hành và bảo trì phần mềm.

Nâng cấp sản phần phần mềm.

Triển khai phần mềm ứng dụng.

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu.

Triển khai phần mềm trên nhiều hệ thống điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm.

Xây dựng các tình huống và kế hoạch kiểm thử sản phẩm.

Thực hiện kiểm tra mã chương trình.

Thực hiện kiểm thử phần mềm.

Đánh giá sự ổn định của các chức năng sản phẩm.

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá, tối ưu code.

Bản địa hóa sản phẩm: phát triển và tùy biến sản phẩm

Phần mềm theo ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Nhật, v.v..).