QUY TRÌNH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA HVCG SOFTWARE
DIỄN RA TRONG 6 BƯỚC

 • 01

  Thu thập thông tin khách hàng

 • 02

  Phân tích yêu cầu

 • 03

  Kiểm thử

 • 04

  Nghiệm thu và bàn giao

 • 05

  Bảo hành

 • 06

  Thu thập thông tin

CHÚNG TÔI CHUYÊN PHÁT TRIỂN (THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH) ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APPS)
BAO GỒM CÁC NHÓM ỨNG DỤNG SAU

 • Mobile app thông tin doanh nghiệp.
 • Mobile app thông, catalogue tin sản phẩm.
 • Mobile app shop online (e-commerce, bán hàng trực tuyến).
 • Mobile app order/đặt sản phẩm, dịch vụ.
 • Mobile app thông tin địa điểm & tra cứu thông tin.
 • Mobile app đọc tin tức, ebook (sách điện tử), audio book (sách nói).
 • Mobile app kênh thông tin video.
 • Mobile app quản lý công việc nhân viên.
 • Mobile app booking meeting room (phòng họp), lịch họp.
 • Mobile app thông báo tin khuyến mãi, giảm giá.
 • Mobile app audio/MP3 book (sách nói), video book.
 • Chuyển website thành mobile app.
 • Mobile app thông tin doanh nghiệp.
 • Mobile app thông, catalogue tin sản phẩm.
 • Mobile app shop online (e-commerce, bán hàng trực tuyến).
 • Mobile app order/đặt sản phẩm, dịch vụ.
 • Mobile app thông tin địa điểm & tra cứu thông tin.
 • Mobile app đọc tin tức, ebook (sách điện tử), audio book (sách nói).
 • Mobile app kênh thông tin video.
 • Mobile app quản lý công việc nhân viên.
 • Mobile app booking meeting room (phòng họp), lịch họp.
 • Mobile app thông báo tin khuyến mãi, giảm giá.
 • Mobile app audio/MP3 book (sách nói), video book.
 • Chuyển website thành mobile app.