Phần mềm quản lý kho là công cụ hữu ích giúp các công ty sản xuất, xây dựng… kiểm soát những hoạt động hàng ngày của kho. Phần mềm giúp kiểm kê vật tư đã xuất – nhập vào kho, số lượng tồn kho, sản phẩm nào đã chuyển kho…. Phần mềm quản lý kho của HVCG Software giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí quản lý, vận chuyển, nhân sự và tránh thất thoát từ kho.

Tổng quan về phân hệ và chức năng phần mềm quản lý kho

 • Quản lý hàng hóa xuất nhập
 • Quản lý hàng hóa điều chuyển vật tư
 • Quản lý và báo cáo tổng hợp hàng tồn kho
 • Quản lý và báo cáo thống kê
 • Quản lý danh mục
 • Quản lý bảng kê vật tư

Hiệu quả

Chức năng quản lý kinh doanh nội địa

Quản lý hàng hóa xuất:

 • Giúp cho người sử dụng theo dõi được quá trình nhập hàng vào kho dễ dàng

Quản lý hàng hóa nhập:

 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Theo dõi được các sản phẩm đã xuất kho
 • Người nhận và lý do xuất

Quản lý hàng hóa xuất:

 • Loại vật tư
 • Chi tiết ban đầu
 • Nhóm vật tư
 • Ký tên
 • Khách hàng
 • Lý do nhập – xuất
 • Nhóm khách hàng
 • Đơn vị

Báo cáo tổng hợp hàng tồn kho:

 • Chọn loại báo cáo
 • Chọn loại vật tư

Quản lý hàng hóa nhập:

 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Theo dõi được các sản phẩm đã xuất kho
 • Người nhận và lý do xuất

Quản lý bảng kê vật tư:

 • Quản lý thông tin hàng hóa
 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Báo cáo tồn kho
 • Kiểm kê kho

Quản lý bảng kê vật tư:

 • Quản lý thông tin hàng hóa
 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Báo cáo tồn kho
 • Kiểm kê kho