HVCG Software mang tới sự tích hợp toàn diện các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp, sàn giao dịch và ứng dụng các công nghệ đó để thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến nhiều giá trị cho khách hàng cũng như cấp tốc hoàn thiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. HVCG Software luôn mang tới cho khách hàng những luồng gió mới trong công nghệ thời đại 4.0
Trong quá trình chuyển đổi số của nền công nghiệp lần thứ tư này, HVCG Software luôn là người tiên phong cũng như đi đầu về công cuộc phát triển và ứng dụng các phương pháp hiện đại nhằm tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư và tính tự động hóa cho mọi doanh nghiệp, đối tác mong muốn phát triển và đi sâu tìm hiểu về thế giới kỹ thuật số 4.0.

Công nghệ cơ sở dữ liệu và ERP hiện đại
(Modern ERP and database technologies):

Công nghệ cơ sở dữ liệu và ERP hiện đại
(Modern ERP and database technologies):

HVCG Software cung cấp các giải pháp “ERP đám mây” tốt nhất sử dụng công nghệ “in-memory database”, có khả năng mở rộng và thích ứng cao. ERP bao gồm tất cả các quy trình cốt lõi cần thiết để vận hành một công ty (chẳng hạn như tài chính, nhân sự, sản xuất và chuỗi cung ứng) và tích hợp chúng vào một hệ thống duy nhất. Và khi một hệ thống ERP hiện đại được hỗ trợ bởi công nghệ AI, nó có quyền không chỉ quản lý và xử lý Big-Data mà còn có thể phân tích và học hỏi từ đó.

Phân tích chuyên sâu (Advanced analytics):

Phân tích chuyên sâu (Advanced analytics):

Khai thác và hiểu rõ giá trị của dữ liệu bằng cách sử dụng AI và các thuật toán, nhằm phân tích nâng cao cung cấp thông tin chi tiết và báo cáo chuyên sâu, chính xác cho doanh nghiệp. Điều này mang đến cho các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp sức mạnh để hành động cũng như phản ứng kịp thời, nhanh chóng và quyết đoán – bằng cách nắm bắt cơ hội hoặc ứng phó với rủi ro.

Kết nối đám mây (Cloud connectivity):

Kết nối đám mây (Cloud connectivity):

Cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây là một thành phần thiết yếu để chuyển đổi kỹ thuật số thành công và thiết lập các mạng IoT và hệ thống kinh doanh được kết nối ổn định nhất. Nó mang tới những lợi ích như quyền truy cập tập trung theo yêu cầu vào tất cả các hệ thống, tài sản và dữ liệu cho phép các tổ chức mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng khi cần thiết và nhanh chóng thay đổi hoặc tự động hóa quy trình làm việc. Điều này giúp hỗ trợ vấn đề trong kinh doanh hay mô hình hoạt động đang thay đổi nhanh chóng.

Internet of Things (Kỹ thuật hóa vật chất):

Internet of Things (Kỹ thuật hóa vật chất):

HVCG Software mong muốn kết nối tất cả mọi thứ qua một mạng lưới đồng nhất để có thể điều khiển chúng phục vụ cho mục đích của con người cũng như doanh nghiệp. Các thiết bị và máy móc trong mạng IoT có thể gửi và nhận dữ liệu kỹ thuật số. Nhật ký máy và báo cáo bảo trì liên tục được phân tích để tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả. Các hệ thống kinh doanh được hỗ trợ bởi AI liên tục phân tích thông tin này để tìm ra các mẫu, xu hướng và mối tương quan trong hệ thống công ty. Những thông tin chi tiết này giúp thúc đẩy quy trình tự bảo trì và quy trình làm việc tự động, tăng hiệu quả và năng suất theo thời gian khi các ứng dụng học máy “học” từ dữ liệu IoT.