Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ công nghệ của HVCG Software luôn tận tâm giải quyết tất cả những thắc mắc, khó khăn của khách hàng, đối tác. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và hướng đi giúp khách hàng và doanh nghiệp có hướng đi thuận lợi cũng như an toàn trong hệ sinh thái công nghệ 4.0 đang từng ngày phát triển như hiện nay.
Là đơn vị triển khai toàn bộ từ phân tích, tư vấn, thiết kế sản phẩm, phát triển và vận hành toàn bộ hệ thống, HVCG Software đã chuyển đổi số toàn diện và mang lại hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp như: phân tích thiết kế (tính hoàn thiện của mockup, tính hoàn chỉnh của bản ghi chi tiết chức năng dự án) mang tới hướng đi toàn diện và trọng tâm vào vấn đề khó khăn, tư vấn về việc xác định rõ phạm vi dự án và hình thành kiến trúc dự án, tạo nên tiền đề phát triển chuẩn mực cho khách hàng, tránh những sai sót trong hệ thống, doanh nghiệp vốn không nên gặp phải. Giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian trong quá trình xử lý nội bộ cũng như ngoại giao trong văn hóa, bộ máy và chức năng của mỗi doanh nghiệp.

Tại sao nên chọn dịch vụ
tư vấn và kiểm thử của HVCG Software ?

Các bước tư vấn:

01

Tiếp nhận thông tin thông qua việc thảo luận với khách hàng

02

Khảo sát tình trạng hệ thống cần tư vấn

03

Đưa ra các phác thảo, nghiên cứu về vấn đề của khách hàng

04

Thống nhất về thay đổi, chỉnh sửa và bám sát ý kiến của khách hàng

05

Gửi mẫu cho khách hàng lựa chọn và hoàn thiện quá trình tư vấn

Là đơn vị triển khai toàn bộ từ phân tích, tư vấn, thiết kế sản phẩm, phát triển và vận hành toàn bộ hệ thống, HVCG Software đã chuyển đổi số toàn diện và mang lại hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp như: phân tích thiết kế (tính hoàn thiện của mockup, tính hoàn chỉnh của bản ghi chi tiết chức năng dự án) mang tới hướng đi toàn diện và trọng tâm vào vấn đề khó khăn, xác định rõ phạm vi dự án và hình thành kiến trúc dự án, tạo nên tiền đề phát triển chuẩn mực cho khách hàng, tránh những sai sót trong hệ thống, doanh nghiệp vốn không nên gặp phải. Giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian trong quá trình xử lý nội bộ cũng như ngoại giao trong văn hóa, bộ máy và chức năng của mỗi doanh nghiệp.