Giới thiệu chung

Hệ thống sinh ra nhằm trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Tính năng

Tính năng

Quản lý Danh mục

 • Thời gian làm việc.
 • Phòng ban.
 • Trình độ chuyên môn.
 • Nhóm bậc lương.
 • Danh mục sản phẩm.
 • Phụ cấp.
 • Thời gian nâng giảm chức vụ.
 • Hệ số làm thêm.
 • Lý do nghỉ.
 • Căn cứ quyết định thôi việc.

Nhân viên

 • Nhân viên chính thức.
 • Nhân viên thuê ngoài.
 • Thực tập sinh.
 • Quyết định nâng cấp bậc.
 • Danh sách công nhân viên đến hạn nghỉ hưu – thâm niên.

Bảo hộ lao động

 • Cấp áo bảo hộ lao động.
 • Danh mục cỡ áo.
 • Danh mục bảo hiểm lao động.
 • Danh mục nhân viên được cấp bảo hộ lao động.

Trách nhiệm về môi trường
làm việc độc hại

 • Các loại phụ cấp độc hại.
 • Nhóm trách nhiệm.
 • Danh mục phụ cấp trách nhiệm.
 • Danh mục các khoản phụ cấp độc hại.

Tuyển dụng, đào tạo

 • Yêu cầu tuyển dụng.
 • Đã tuyển dụng.
 • Đào tạo.
 • Quá trình đào tạo.
 • Báo cáo quá trình đào tạo.

Tính công

 • Thiết lập quy chế tiền công.
 • Bảng chấm công ngày.
 • Bảng chấm công tháng.
 • Bảng chấm công tổng hợp.

Nghỉ phép

 • Bảng phép độc hại theo tổ.
 • Bảng phép độc hại bổ sung.
 • Bảng phép thâm niên.
 • Bảng phép năm.
 • Quản lý nghỉ phép.
 • Thiết lập ngày nghỉ lễ.
 • Thiết lập loại phép.
 • Tổng kết danh sách nghỉ ốm.

Lương

 • Lương tạm ứng.
 • Lương chính.
 • Bảng lương khoán sản phẩm.
 • Lương học việc-thuê ngoài.
 • Lương tập việc.
 • Bảng tiền phụ cấp độc hại.
 • In nhãn lương thời vụ.
 • In nhãn lương chính.
 • Danh sách khấu trừ CEP.

Thuế

 • Thuế công nhân viên.
 • Thuế thu nhập cá nhân trong 1 tháng.
 • Các mức đóng thuế thu nhập.
 • Báo cáo thuế thu nhập.

Báo cáo

 • Báo cáo đáo hạn nâng bậc, hợp đồng.
 • Báo cáo nhân viên ký hợp đồng lao động.
 • Danh sách nhân viên theo trình độ.
 • Lý lịch CNV, thực tập.
 • Hộ khẩu thành phố – tỉnh.
 • In hợp đồng lao động.
 • Báo cáo lao động.
 • In DS bảng chấm công, ban đội, ký tên Báo cáo lao động 6 tháng.
 • Báo cáo ra vào (ISO).

Thuế

 • Thuế công nhân viên.
 • Thuế thu nhập cá nhân trong 1 tháng.
 • Các mức đóng thuế thu nhập.
 • Báo cáo thuế thu nhập.

Tính thưởng

 • Danh sách các loại thưởng.
 • Bảng tiền thưởng tổng hợp.
 • Tỷ lệ thưởng tháng 13.
 • Bảng kê mức thưởng theo ngày.

Lợi ích

Lợi ích

Nhanh gọn, tiện lợi

Giải pháp của HVCG giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, quản lý có thể xem hồ sơ nhân sự trong vòng 0,01s. Mọi hồ sơ về nhân sự sẽ hiện đầy đủ và được cập nhật ngay lập tức sau khi được thêm vào như bảng chấm công, ngày nghỉ, ngày làm việc có hệ số lương.

Nhân viên có thể hoàn thành mọi thủ tục đơn từ thông qua hệ thống, toàn bộ mẫu đã được lưu sẵn chỉ cần tải về, điền vào và sau đó gửi lên người quản trị chờ phê duyệt.

Nhân viên có thể nhận thông báo của công ty dễ dàng thuận tiện, xem bảng lương, bảng chấm công sẽ được gửi thẳng về điện thoại nhân viên.

Phần mềm có thể được truy cập mọi nơi miễn là có internet để người dùng có thể thuận tiện kiểm tra hồ sơ, điều chỉnh thời gian thuận tiện cho công việc.

Tự động trích xuất báo cáo và biểu đồ cho quản trị chỉ với một nút ấn, từ đó có thể có hướng đi tiếp theo cho doanh nghiệp.

Linh hoạt, hiện đại

Phần mềm cho phép người quản trị có thể phân quyền cho nhân viên tùy vào nhu cầu, giúp giảm bớt gánh nặng chấm công. Ví dụ như quản lý có thể đưa người bảo vệ đảm nhiệm trọng trách điểm danh giờ ra giờ vào cho nhân viên và điền vào hệ thống giảm bớt gánh nặng cho nhân viên bộ phận nhân sự.

Với HVCG Software, bạn sẽ chỉ cần 1 đến 2 người tại phòng nhân sự để vận hành cả phòng nhân sự mà hiệu quả còn nhanh hơn chính xác hơn. Hoàn toàn tiết kiệm chi phí khi cân nhắc giữa con người và công nghệ.

Bằng cách sử dụng công nghệ áp dụng vào việc chấm công, ứng dụng có thể hạn chế sai sót khi tính lương chấm công hay chỉnh sửa hồ sơ. Chúng tôi sử dụng thuật toán tiên tiến nhất hiện nay để đưa ra con số chính xác đến từng đơn vị.

Tính năng quản lý suất ăn, đồng phục, tài sản tối ưu hóa tình trạng mất cắp hoặc rút lõi dự án.